mandag 2. november 2009

Datalagringsdirektivet

Første gang jeg hørte om datalagringsdirektivet, reagerte jeg negativt og mente at dette var noe vi slett ikke burde implementere. Den slags overvåkning av våre borgere kunne vi ikke ha, og man burde kjempe mot det med nebb og klør. Dette er et par år siden, og siden har jeg ikke tenkt på det... før jeg oppdaget stoppdld.no

For bedre å forstå hva det hele dreier seg om, har jeg brukt deler av dagen på å gå gjennom blogger for å få med flest mulig argumenter for begge sidene, samt at jeg leste gjennom selve direktivet. Nå kan jeg helt ærlig ikke se årsaken til alt oppstyret omkring datalagringsdirektivet.

Det aller meste av det direktivet krever at vi lagrer, blir allerede lagret. Selv et helt standard oppsett i et privat hjemmenettverk lagrer mye av informasjonen som artikkel 5 i direktivet krever. De fleste bedrifter har DHCP-logger som viser hvem som hadde hvilken IP-adresse når. Mailservere logger informasjon om hvem som har sendt mail til hvem, og hvilken IP som koblet seg opp for å sende mailen. Så langt jeg kan se så tilfredsstiller dette allerede kravene artikkel 5 krever om logging av Internet-relaterte data. I tillegg står det i underpunkt 2 i samme artikkel at "No data revealing the content of the communication may be retained pursuant to this Directive." - noe som krystallklart viser at innhold ikke er en del av dette direktivet.

Allikevel argumenteres det for at direktivet vil føre til mer overvåkning, at både innhold og surfevaner skal lagres. Spesielt skuffet ble jeg når jeg oppdaget at selv Telenor hadde kludret til dette.

Det er fristende å si at det bevist lyves for å vinne frem med en sak, men tror nok kunnskapsløshet er mer sannsynlig årsak enn bevist løgn. Ut i fra det jeg har lest så langt i dag, er det også tydelig at mange debatanter aldri har sett en logg fra en DHCP eller mail server, og derfor ikke vet hva som faktisk blir lagret (uavhengig av direktivet).

Mange er skeptiske til bruken av disse dataene og det med det rette. Uavhengig av datalagringsdirektivet; hva er det som regulerer hvem som skal ha tilgang til hva? Her kan vi helt klart bli mye bedre, og det kan vi få til også om vi implementerer direktivet. Artikkel 4 gir helt klare åpninger for at hver nasjon selv kan regulere tilgangen.

Jeg krysser også fingrene for at debatten blir mer orientert om fakta enn om følelser fremover.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du glemmer at mye av dette lagres ulovlig, og kan dermed ikke brukes som bevis i politisaker. Men jeg er enig i at det må rettningslinjer på plass for lagring av data. Men da er ikke løsningen å gjøre det mer utbredt slik DLD vil gjøre. Snarere må man forhindre at så mye personlig data lagres.

Jeg skjønner dessuten ikke hvorfor man skal lagre hvem man sender mail til. Når man har klart seg i så mange år uten å lagre hvem som sender snailmail til hverandre.

Merk deg også at APs parlamentariske leder er sitert på at regjeringens versjon av dld vil lagre hvilke sider man besøker. Så at dette er løgn fra Telenor sin side stemmer ikke.

Anonym sa...

Du glemmer et par viktige momenter - evnt. har du ikke lest nok.


- På tross av hva justisministeren mener blir det lagret mye mer informasjon.
- Du referer til logger på mailservere, joda - men her er det snakk om at en tredje part (som står i ledetog med stat/politi/xxx) sitter å logger dette for seg selv. Det er ikke lengre bare din epostleverandør som vet når du sjekker mailen. (og det er en vesentlig forskjell!)

- Systemet ender også opp i at man kommer til å sitte på store databaser som viser aktiveteten til folk. Dette kan ikke på noen måte sammenliknes med loggfiler fra en dhcp server, eller flere. Du må ikke henge deg opp i de små detaljene, men se det store bildet! Og det store bildet i dette tilfellet er at man i langt større grad enn tidligere kommer til å bli overvåket på internett.

Overvåkning er en styggedom og mistenkeliggjør den alminnelige borger unødvendig. Vi lever i et oppegående samfunn. Alle som gidder å google i mer enn 2 minutter vil etterpå vite hvordan man omgår å bli logget av DLD. Det betyr igjen at alle som har noe å skjule enkelt kan skjule det. Igjen betyr det at det er meg og deg - vi lovlydige som blir spionert på.

Synd men sant. Du må lese mer om dette temaet.

Mike sa...

@Anonym1: Hvilken lov regulerer hva man kan logge og hvordan man kan bruke disse loggene?

@Anonym2: Det ble litt for mye konspirasjoner i argumentene dine til at jeg ønsker å ta tak i de. Dessuten, det er regulering av tilgang/bruk av loggene jeg mener vi bør ha hovedfokus på, ikke selve loggingen.