torsdag 7. august 2008

Fordelene med den Svenske avlyttingsloven...

Det har vært mye skriverier om den loven som gir Försvarets radioanstalt (FRA) i Sverige muligheter til å avlytte all Internet trafikk som passerer grensen. I praksis vil det si at de har tilgang til store deler av den trafikken vi i Norge sender ut i verden.

Jeg har enda ikke sett noen skrive om de positive effektene av denne loven, noe jeg har tenkt å gjøre noe med her.

Det er ingen hemmelighet at det faktisk foregår avlytting på nett, men vi har ingen oversikt over hvem som avlytter hva. At Sverige er så åpne som de er, er faktisk noe de bør ha ros for -- uavhengig av om vi er enig i loven eller ikke. Det ville vært mye værre om de hadde hemmeligstemplet loven og ikke informert noen om mulighetene de gir sin sikkerhetstjeneste.

En stor fordel med loven er at avlyttingen kommer mye nærmere oss. Fordel? Ja faktisk. Med fordel mener jeg at flere faktisk blir klar over at det sitter myndigheter med mulighet for å lese all vår komunikasjon på nett. Bassert på egne meninger om avlytting og hva jeg ser andre mener, så er det ingen som liker dette (noe som er årsaken til at de protesterer mot lovendringen).

Når vi er klar over at kommunikasjonen vår kan bli avlyttet, fører det til to ting:
  • Vi protesterer mot loven i håp om at de ikke får lov til å foreta avlytting av vår kommunikasjon.
  • Vi søker måter å beskytte kommunikasjonen vår, slik at den blir utilgjengelig for de som driver avlytting.
Vinner vi frem med det første punktet, så gjør vi mest sannsynlig ikke noe med det andre punktet. Og det er dette som er årsaken til at jeg faktisk håper at protestene ikke vinner gjennom: Vi må søke måter å beskytte kommunikasjonen vår på! Og her er den Svenske FRA loven til stor hjelp da den på en nydelig måte synliggjør behovet for å bruke sterk kryptering.

Desverre så er de tekniske hjelpemidlene for kryptering av kommunikasjonen vår, vanskelig tilgjengelig. Dvs, vi som er teknisk anlagt får til dette, men det er vanskelig tilgjengelig for de som ikke innehar teknisk kompetanse. Dette gjør at det vil bli et behov for lett tilgjengelige og brukervennlige måter å bruke kryptering på, mao det åpner seg et marked for de som er interessert i å tilby gode løsninger for dette.

Når mamma begynner å sende mail kryptert til meg, vet jeg at vi har kommet et langt skritt nærmere målet.

5 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Det er ganske enkelt å snu på det du sier. Det burde blitt gjort lovstridig å avlytte noen, både for etterretningen og private. Istedet kommer lovene på samlebånd.

Og folk flest aksepterer det, og det er det som er galt her. Det burde ha blitt en folkebevegelse mot avlytting, mot å åpne brevene til folk osv.

Tekniske ferdigheter kan slett ikke løse dette problemet.

Mike sa...

amos keppler: Det er korrekt, men det du ønsker er den ideelle løsningen -- og det er en løsning vi aldri kommer til å få (desverre). Det vi derimot kan gjøre, er å beskytte vår egene data ved hjelp av sterk kryptering. Men i og med at dette med avlytting virker så fjærnt for de fleste, gjør de heller ikke noe med det... og det er her den Svenske FRA loven ville vært nyttig.

Amos Keppler sa...

Jeg tror den bare vil være enda et trinn mot noe enda verre. Jo mer som blir godtatt jo verre blir det.

Alle disse lovene er prøvesteiner, for å se hvor mye folk flest vil godta, og de godtar alt.

Mike sa...

Amos: Værre? Vel, det foregår en god del avlytting allerede, men vi vet så lite om det pga hemmelighold. Svenskene skal ha skryt for at de går ut offentlig og informerer om hva FRA har lov til å gjøre.

Skal man "bekjempe" det, er det to måter: Man kan slåss mot avlytting generelt, noe som er veldig vanskelig siden vi vet så lite om hva og hvem. Eller man kan gjøre avlytting nyttesløst ved hjelp av sterk kryptering.

For oss vanlig dødlige så er kun det siste gjennomførbart. Vel, jeg tror kun det siste er gjennomførbart, men vil være veldig glad om jeg tok feil her. :)

Amos Keppler sa...

Det ser jo ikke bra ut, men din løsning er heller ingen løsning. Makten kan når som helst vedta en lov som gjør kryptering ulovlig, akkurat som det ikke er er lovlig å demonstrere med maske i enkelte land, og da er man tilbake til utgangspunktet, til protestene og aktivismen, som bør brukes uansett.