mandag 18. august 2008

Hvorfor "rette raketter" mot noe?

Rakettene er rettet mot...

Tenk over dette uttrykket. Vi hører det ofte på nyhetene, men hva betyr det i praksis? Står det noen gubber å veiver på en sveiv for å snu rakettene mot et nytt mål? Er dette noe som tar så lang tid at det å være standard mål er mye mer risikofylt enn å ikke være det?

I praksis så er rakettene rettet rett opp. Målet er noe de beveger seg mot når de har nådd riktig høyde. Målet er koordinater som er satt i rakettens styringssystem, som rett og slett er en datamaskin.

Hvor lang tid tar det å endre mål? Eller: Hvor lang tid tar det å punche inn nye koordinater og få raketten til å bevege seg mot et nytt nål? Timer? Minutter? Sekunder?
Det at et rakettsystem er rettet mot ett eller annet er et uttrykk ment for å skremme oss, og har overhodet ingen praktisk betydning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Om man har satt opp systemet til å automatisk avfyres under gitte forutsetninger vil man jo ha forhåndsdefinert målene selv om rakettene ikke fysisk kan ses å peke mot disse.