fredag 15. august 2008

Hvorfor kildesortering?

Leste i Dagsavisen her at tankesmia Liblab foreslår å fjerne miljøskatter og avgifter til fordel for noe de kaller "grønn lønn". Dvs at man i stedet for å betale for å være miljøsvin skal man tjene på ikke å være det. Det er dette Gard Lindseth i Liblab kaller å tenke stort og visjonært. Hm.

Da jeg bodde i Arendal var den pålagte kildesorteringen så finmasket at det å kaste søppel føltes mer som å legge et puslespill. Matavfall hit, plast dit, papir og plast klistret sammen... hvor kan jeg kaste det? Kildesortering av den ekstreme sorten. Av den sorten man blir irritert av.

I min postkasse mottar jeg mengder med "spam" i form av uønsket reklame. Jeg har satt på merke om at jeg ikke ønsker det, allikevel dumpes det ned i postkassen og jeg må ta ansvaret for å deponere det sammen med papiravfall.

Jeg har ingen problemer med at vi skal bidra med å gjøre miljøet bedre, dette selv om jeg ikke kjøper alt hysteriet omkring det. Det jeg har problemer med er hvordan man løser dette. Og jeg ble derfor veldig skuffet når en tankesmie ikke evner å tenke lengre enn det Liblab her har gjort.

Det som skjer er at vi overlater alt ansvaret til forbrukeren. Det er forbrukeren som skal være bevisst og som skal ta jobben med å sortere avfall. Det er forbrukeren som skal være miljøvennlig. Hvilke krav stiller vi til produsenten? Hvilket ansvar har de?

Hva om tankesmien Liblab tenkte litt lengre og satte seg som mål å finne flest mulig alternative løsninger for samtlige produksjonsledd? Hva om de analyserte hvilke muligheter vi har for å flytte ansvaret fra forbrukeren til produsenten?

Hva om tankesmien Liblab vurderte mulige konsekvenser av:
  • En kraftig avgift på all form for papirbasert reklame (ville redusert forbruket av papir)?
  • En kraftig avgift på all form for innpakning som har en nedbrytningstid over en viss grense (vi tenker jo pris når vi handler)?
  • Hvilke andre ledd i distribusjonen kan delta i å bedre miljøet, og hvordan kan de best motiveres for det?
Jeg bidrar gjerne med å sortere avfall, men jeg aksepterer ikke at alt ansvar tres nedover meg mens man fritar andre ledd i syklusen...

Link til artikkelen i Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article363765.ece

Ingen kommentarer: